top of page

Witaj
w Niepublicznym  Przedszkolu 
dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Krasnymstawie

Nasze motto:

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi życiowej wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznego do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia"

Home: Witaj
bottom of page