top of page
folder przedszkole.png

Rekrutacja

                                  Jak zapisać do przedszkola

                           Do przedszkola przyjmowane są dzieci na pisemny wiosek rodziców lub opiekunów prawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego,

a dzieci do 3 roku życia posiadające opinię o potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka - wydane  przez  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne.  

                           Do  grup  przedszkolnych   przyjmujemy   dzieci,   które   ukończyły   2,5 roku, a na zajęcia wczesnego wspomagania dzieci od 1 miesiąca życia.

                           Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

                          Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

                                                                                   (082) 576 32 27 lub w przedszkolu

                                                                                  22-300 Krasnystaw, ul. Kwiatowa 2

bottom of page