top of page

              Grupa wsparcia dla rodziców dzieci  niepełnosprawnych

       Grupa łączy rodziców przeżywających podobne problemy,
którzy poszukują i potrzebują pomocy. Tworzy przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń. Rodzice otrzymują emocjonalne wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami.

Cele i zadania grupy wsparcia

  1. Dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Rodzice mogą przekonać się czy mają podobne problemy, wymienić się informacjami.

  2. Spotkania grup odbywają się w ramach potrzeb, moderatorki spotkań dbają o to by każdy uczestnik spotkania uzyskał pomoc jakiej oczekuje.

  3. Prowadzenie warsztatów mających na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego.

  4. Organizowanie spotkań ze specjalistami dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez wszystkie etapy edukacyjne dzieci. 

  5. Organizowanie zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci, aby wspólnie mogli cieszyć się z bycia ze sobą
    i posiadania siebie nawzajem.

Moderatorki grupy wsparcia to Dorota Czuba i Edyta Kulawiak kontakt: 82 576 32 27
pastel Swirl

       W trosce o zdrowie w ramach grupy wsparcia odbyły się zajęcia z  fizjoterapeutką
Panią Karoliną Pułą, która przeprowadziła warsztaty i przekazała cenne uwagi dotyczące zdrowia. Serdecznie dziękujemy.

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

Pilates

                 W ramach spotkań Grupy Wsparcia odbyły się zajęcia  PILATES, dla rodziców prowadzone bezpłatnie przez Panią Marzenę Darmochwał.   Bardzo dziękujemy.

bottom of page