top of page
IMG_7396.jpg

   Leć rakieto, szybko leć!
   Gwiazdkę z nieba chcemy mieć!
   Już rakieta w niebo strzela,
   Proszę trzyma się fotela!























           W dniu 16.11.2023r. przedszkolaki z grupy: Pszczółki, Motylki, Smerfiki                  i Krasnale uczestniczył  w kosmicznej wyprawie do "Kosmoparku" w Lublinie

 

Kryształowa sól
flaga 1.jpg

Święto Niepodległości

Chmury na Niebie

"Dziś Polska piękna,
W Polskę wierzę.
Stoją przy pomnikach pamięci żołnierze.
Bądźmy sobie bliscy, bardziej oddani.
Kochajmy Polskę taką jaką mamy".


   Dnia 15 listopada 2023 w obiekcie Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" odbyły się obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto patriotyczne miało uroczysty charakter, nie tylko dzięki wspólnemu wykonaniu hymnu narodowego, ale także dzięki występom artystycznym  dzieci z Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie.
      W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Krasnystaw  i powiatu krasnostawskiego, zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" oraz rodzice dzieci z NPS. Gośćmi a zarazem współtwórcami programu artystycznego, był pan Leszek Chołota z zespołem "Krajka", pani Agnieszka Rosochacka, ppłk rez. Sławomir Kułaga z reprezentacją klas mundurowych CKR w Siennicy Różanej oraz pani Beata Wojczuk z delegacją OREW-PSONI z Zamościa. Gośćmi honorowymi były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Orłowskiej i w Nowinach- "Nowinianki". Program artystyczny miał na celu upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości poprzez prezentację patriotycznych postaw dzieci i młodzieży.
     Oprawę  muzyczną  imprezy  zapewnił  zespół  "Krajka",  dzięki  któremu  mogliśmy  usłyszeć  znane
i lubiane pieśni patriotyczne. Młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej zaprezentowała pokaz musztry wojskowej oraz inscenizację patriotyczną wraz z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie. Następnie podziwialiśmy występ dzieci z OREW-PSONI Zamość. Podczas uroczystości odbył się pokaz sprzętu wojskowego, który cieszył się szczególnym powodzeniem wśród dzieci. Dzień zakończył się wręczeniem dyplomów dla gości oraz ciepłym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy. Wszystkie artystyczne prezentacje oraz wspólne tańce były okazją do integracji dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, aby wspólnie kształtować postawy patriotyczne młodego pokolenia Polaków.

bottom of page