top of page

STRONA DLA RODZICÓW

                 Niepubliczne  Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych

w Krasnymstawie — to inspirujące otoczenie, które pomogło wielu   dzieciom     w nauce   i  rozwoju.  Dzięki    naszemu   wyjątkowemu      programowi  nasi  wychowankowie są gotowi, by podjąć kolejne kroki    na  ścieżce  swojej  edukacji  i  czynią  to  z ufnością i wiarą

w siebie.

                   W  ramach  współpracy   z  rodzicami   w  przedszkolu  odbywają się cyklicznie spotkania i zajęcia dla rodziców w formie grupy wsparcia. 

Teacher Writing a Formula on a Blackboard
bottom of page